Skuteczne Zabezpiecznie

Za pomocą nowatorskich metod
i z użyciem m.in. profesjonalnych autorskich neutralizatorów - mode-
ratorów tła nowej generacji systemu „NEUTRAL” wszelkich w/w. obiektów przed wpływem szkodliwych radiacji pochodzących z różnych źródeł i och-
rona przed promieniowaniem elektro-
magnetycznym.

Projektowanie

wykonawstwo, naprawy i regeneracja sprzętu radiestezyjnego. Gwarantu-
jemy wykonanie usług przez odpowie-
dnio wykwalifikowanych fachowców
z długoletnią praktyką zawodową
i z użyciem profesjonalnego sprzętu do prac badawczych oraz zastosowanie skutecznych i trwałych środków zabezpieczających.

Ekspertyzy

radiestezyjne i teleradiestezyjne na podstawie badania terenów pod przy-
szłą zabudowę, budynków mieszkal-
nych, przemysłowych, inwentarskich, szklarni, terenów uprawowych i sado-
wniczych. Radiestezyjne rozpozna-
wanie stref zadrażnień geopatycznych, żył wodnych i wszelkich źródeł nieko-
rzystnych radiacji.

Centrum Radiestezji i Psychotroniki
Piotr Goraus